Deane Group

Sistema de Nivells

El nostre sistema de nivells

Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües proporciona una base per a la descripció dels assoliments d’estudiants d’idiomes estrangers per tot Europa. Va ser concebut pel Consell d’Europa com la part integral del projecte “Aprenentatge de Llengües per a la Ciutadania Europea” entre 1989 i 1996.

El seu objectiu principal és proporcionar un mètode d’avaluar i ensenyar referit a tots els idiomes d’Europa. El novembre 2001 una resolució del Consell de la Unió Europea recomanà l’ús del MRE d’establir un sistema de capacitat d’idiomes.

Hi ha sis nivells de referència (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

 

El Marc també té com una de les seves finalitats descriure els nivells de domini lingüístic exigits pels exàmens i programes d’avaluació que hi ha amb la finalitat de facilitar les comparacions entre diferents sistemes de certificacions.

 

La taula de nivells demostra les equivalències corresponents als exàmens de la Universitat de Cambridge per a l’anglès per a negocis i anglès general, els nivells de Deane Group i les puntuacions de la prova TOEIC que s’utilitza en l’avaluació rigorosa i sistemàtica del progrés estudiantil.

 

Enllaços relacionats:

 

Sistema de Nivells del MCER

ESOL

TOEIC