Deane Group

Exàmens BEC

Exàmens BEC

Un requisit per tenir èxit en els negocis internacionals i en el comerç és sovint un bon nivell d’anglès. Els exàmens BEC de Cambridge proporcionen una qualificació de negocis internacionalment reconeguda que avaluen la capacitat de dominar la llengua anglesa en un entorn laboral.  Els exàmens BEC estan vinculats al Marc Comú Europeu de Referència  per a les Llengües.  Hi ha tres nivells d’exàmens:

 

  • BEC Preliminary (CEFR B1)
  • BEC Vantage       (CEFR B2)
  • BEC Higher         (CEFR C1)

 

Els exàmens BEC formen part dels Exàmens ESOL de Cambridge (English for Speakers of Other Languages/Anglès per a parlants d’altres llengües), els exàmens més importants per a aquelles persones que aprenen anglès. Cada any es presenten a aquests exàmens més de dos milions de persones, en 130 països.

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si voleu una llista de centres d’exàmens i dates.